IsiBhunu

(Redirected from Afrikaans)
isiBhunu
Afrikaans
Izwe iNingizimu Afrika, INamibhiya
Isifunda Iningizimu yase-Afrika
Izikhulumi 15,000,000–23,000,000
Umndeni wolimi isiYurophu saseNdiya

IsiBhunu (Afrikaans) singulimi saseNingizimu Afrika neNamibhiya. Kuyasifana ngesiHolandi. Singulimi sikamaKhaladi, nengxenye-abeLungu ezefundazwe zasentshonalanga eNtshona-Koloni noNyakatho-Koloni).

Bheka futhi

hlela