INxelesi

iNxelesi noma iNzuba iyinhlayiyana eyisisekelo kunamaChwe (kumelwe ngezimpawu e noma β) emlelesa wombani wayo uswela umlelesa-sisekelo omunye. Izinzuba zibamba iqhaza elisemqoka ezenzakalweni, njengombani, iwonga/amandla ozibuthe, nokunye.

Umfanekiso wokwakhiwa kwenxelesi yesOhwe (phecelezi i-oxygen)