Impilo

Ukuphila kwase mhlabeni

Impilo yimfundiso yebhayoloji ephathelene nezinto, isimo, noma ukwakheka kwezinto ezihlukanisa into ephilayo kwinto efile.