Inkemfe

inhlayiyana eyisisekelo

Quark-gluon-plasma

Inkemfe iwuhlobo lwenhlayiyana eyisiseko kanye nesakhi esiyisisekelo soTho. Izinkemfe ziyahlangana ukuze zakhe izinhlayiyana ezibumbene ezibizwa izigqezema, ezizinze kakhulu kuzo yiziNelesi neziNtunge, okuyizigcoyi zendeni yechwe. Lonke UTho oluqaphelekayo lwakhiwa izinkemfe eziphezulu, ezinkemfe eziphansi nezinzuba. Ngenxa yesimongotho esaziwa ngokuthi ukuqongqwa kombala, izinkemfe soze uzothole ziqhingile; zitholakala kuphela phakathi kwezigqezema, ezihlanganisa izinkindisi (ezifana nezinelesi nezintunge) nezinye izinhlayiyana. Ngalesi sizathu, konke okwaziwayo ngezinkemfe kuthathwe ezingqaphelweni ezenziwa kuzo izigqezema.