Isiqungo

ingxube yomkhumenqe wenkimbi owakhiwa izinhlwa ezimbili noma ukweqa

Isiqungo siyingxube yezinhlwa zevanga enye yazo kuyinkimbi. Ngokungafani nemixube enezitshodisi eziyinkimbi, isiqungo iyazigcina zonke izakhi zenkimbi esithakweni esisha, ezifana nokudlulisa amazuba, ubuqhatha, ukufiphala, ukucwazimula, kodwa singaba nezakhi ezihlukile nalezo zezinkimbi ezicwebile, ezifana nobukhwepha ebukhulu nokuqina. Kwezinye izindawo, isiqungo, singanciphisa intengo yesithako sonke kuyilapho silondoloza izakhi ezimqoka.

Ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla: iziqungo ezintathu ( iBehlezani loSoklele, i- Inconel, insimbi ) nezinkimbi ezintathu ezicwebile (isinTsazayiya, isAlumbe, uMgethe )