Izinhlobo Ze Matter

Zine izinhlobo ze matter ezijwayelekile kwiyunivesi: i-solid, i-liquid, igas, kanye ne plasma.