UkuCikiza

igatsha loLwazi

Ukucikiza kuyinoma ibuphi ubuqhebeqhebe obugxike empokopheleni obudinga izinsiza, buzuze kuzo, noma budale izinguxa zokucikiza. Ukucikiza kuhlanganisa ucwaningo nomgcanso ngezinqubo zomkholezima, nokuthuthukiswa kokubili kwezinsiza ezingaphandle neziphakathi. Ukucikiza kunezici zenzululwazi, zobunjiniyela, zomchazazibalo, zobuchwepheshe nezomphakathi. Izigaba zokucikiza ezinkulu zihlanganisa ubunjiniyela besicikizi, inzululwazi yesicikizi, (cybersecurity), inzululwazi yemininingo, izimiso zokwaziswa, ezobuchwepheshe bokwaziswa kanye nobunjiniyela behlelokusebenza.[1]

Computer simulation
Umfefenyeko wesiCikizi, enye yezindlelasu eziyinhloko zokucikza malunga.

Ibizo elithi "ukucikiza" limqondofana nelithi 'ukubala nelithi 'ukuqaqulula'. Ezikhathini zangaphambili, lalisetshenziswa uma kukhulunywa ngomsebenzi owenziwa abacikizi abangabantu, manje osowenziwa izinguxa zokucikiza.[2]

Early vacuum tube Turing complete computer
i-ENIAC, isicikizi sezezibhangqiwe zamazuba sokuqala esihleleliswayo semisebenzi yonke
  1. "Computing Careers & Disciplines: A Quick Guide for Prospective Students and Career Advisors (2nd edition, ©2020)". CERIC (in i-English). Kulandwe ngomhlaka 2022-07-04.
  2. "The History of Computing". mason.gmu.edu. Kulandwe ngomhlaka 2019-04-12.