IMpahla

(Redirected from Matter)

iMpahla, noma i-Matter, yilokho okwakhiwa ngakho yonke into. iMpahla iyinoma yini okunesisindo nokuba nendawo okuyidlayo ngobukhulu bako. Zonke izinto nezimpahla ezingathintwa sezakhiwa ngamaChwe, wona akhiwa ngezinhlayiyana ezincane kunamaChwe (“subatomic particles”) amancane kuneChwe uqobo lwalo.