IMpahla

noma yini enesisindo nomthamo
(Redirected from Matter)

uTho ngokomChazandalo omdala noMchazatho ovamile luyinoma yisiphi isiqa esinesisindo futhi esidla umkhathi ngokuba nomthamo. Zonke izinto zansukuzonke ezithintekayo ekugcineni zakhiwa ngamaChwe, wona akhiwa izinhlayiyana ezincane kunamaChwe (“subatomic particles”), futhi ngokolimi lwesayensi, "uTho" ngokuvamile luhlanganisa amaChwe nakho konke okuthakwe ngawo, nazo zonke izinhlayiyana ezenza sengathi zinakho kokubili, ingqumbi kanye nesisindo. Kodwa azibalwa izinhlayiyana ezingenasisindo ezifana namaBane, noma ezinye izimongotho eziyimpekumpeku noma amaGu anjengokuKhanya noma umChadamezo. UTho lutholakala nangezimo ezingafani, ezihlanganisa isimo esiNqumile, esiluKetshezi nesiluHowo -- ngokwesibonelo amanzi atholakala eyiqhwa, engamanzi awuketshezi futhi engumusi oluhowo-- Kodwa ezinye izimo nazo zikhona ezihlanganisa uNyazani, imiJiyo kaBose-noEistein, imiJiyo yeFelimi noNyazani lweNkemfe-Ngcinyani.