Ubuchopho

okuvumela abantu nezilwane ukuba babe nemicabango

Chimp_Brain_in_a_jar

Ubuchopho yinxenye yomzimba evumela ukuba izilwane zenze umqondo ngezinto. Ithola i-input kuma sense organs, bese ishintsha ukuziphatha ngenxa yalolulwazi. Kubantu, ubuchopho, buphinde bulawule ukusetshenziswa kwezilimi, futhi buyakwazi ukwakha umcabango ongakhonakali.[1]


ImithomboEdit

  1. Calvin, William H. [1996] 1998. How brains think: evolving intelligence, then & now. Phoenix, London. Template:ISBN