Leligama elithi "ulwazi"(information ngesiNgisi) lisetshenziswa ngezindlela eziningi ezehlukene. Ulwazi yinto abantu abangayifunda, bayazi noma bayiqonde. Ngokomzekelo, iphephandaba liqukethe ulwazi ngomhlaba.