iFleyistata
Isifundazwe saseNingizimu Afrika
Isiqongo Bloemfontein
Idolobha elikhulu Bloemfontein
Undunankulu Sisi Ntombela (ANC)
Ubungako bendawo
- Bonke
Sesithathu
129,825 km2
Inani labantu
 - Lonke (2011)
 - Ukuminyana
Sesishiyagalombili
2,745,590
21/km2
Izilimi isiSuthu (64%)
isiBhunu (12.7%)
isiXhosa (7.5%)
Imihlobo Abantu abansundu (87.6%)
AbeLungu (8.7%)
AmaKhaladi (3.1%)
Base-Eshiya (0.4%)
edit

iFleyistata linesifundazwe laseNingizimu Afrika. Liyabalela futhi likhulu. Linamaphethelo kanye naKwaXhosa, neGauteng. Isiqongo sasefundazwe singuiBlomfanteni. Ulimi olukhulu eFleyistata ungusiSuthu.


Izifundazwe zaseNingizimu Afrika Ifulegi laseNingizimu Afrika
iFleyistataiGauteng • Nyakatho KapaNtshonalanga Kapa
KwaZulu-NatalMpumalanga KapaLimpopoMpumalangaNyakatho-Ntshonalanga