iGauteng
Isifundazwe eNingizimu Afrika
Ubungako bendawo 18,178 km²
Inani labantu (2011) 12,272,263
Izilimi isiZulu (19.8%)
isiNgisi (13.3%)
isiBhunu (12.4%)
isiSuthu (11.6%)
isiPedi (10.6%)
Imihlobo Abantu abansundu (77.4%)
AbeLungu (15.6%)
AmaKhaladi (3.5%)
Base-Ashiya (2.9%)
Isiqongo iGoli
Idolobha elikhulu iGoli
Undunakulu
David Makhura
(ANC)

iGauteng iyifundazwe zaseNingizimu Afrika. Isifundazwe esincane kodwa esinabantu abaningi abahlala kuso. Igama elithi Gauteng ngesisuthu lisho ukuthi Kwindawo yeGolide ngamafuphi iGoli. Abantu baseGoli noma Gauteng bakhuluma ulimu lwesizulu, isiNgisi, isiBhunu, isiSuthu nesiXhosa. iGoli liyisifundazwe esicebile eNingizimu Afrika futhi sihlobe ngamabhilidi amakhulukazi futhi nendawo yokuhwebela ikhona eGoli kuthiwa yi-Johannesburg Stock Exchange ise-Sandton kwelinye lamadolobha amahle kakhulu e-Afrika yonkana.

Amadolopha amakhulu eGauteng yiJozi nePitoli.


Izifundazwe zaseNingizimu Afrika Ifulegi laseNingizimu Afrika
iFleyistataiGauteng • Nyakatho KapaNtshonalanga Kapa
KwaZulu-NatalMpumalanga KapaLimpopoMpumalangaNyakatho-Ntshonalanga